Please Wait...

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ

Att driva en förskola som ett föräldrakooperativ innebär att föräldrar ges en stor inblick i och direkt möjlighet att påverka sitt barns omsorg. Genom att engagera föräldrarna i verksamheten är det möjligt att hålla vissa kostnader nere. Det gör att personaltätheten istället kan vara hög, maten kan kosta lite mer och att det finns en gemenskap runt förskolan som gynnar alla.

Förskolan drivs av föräldrarna genom Kaspers Förskola Ekonomiska Förening. Föreningens syfte är att bedriva barnomsorg på uppdrag av Uppsala kommun. Föreningen är arbetsgivare till personalen som ansvarar för den pedagogiska verksamheten och omsorgen.

img_7559

På Kasper gör föräldrarna följande:

 • Föräldratjänst: Varannan måndag mellan 08:30 och 11:00 har personalen planeringsmöte. Under den tiden arbetar två föräldrar och sköter om barnen. Detta inträffar 1-2 gånger per termin och följer ett rullande schema. Här får föräldrarna en chans att lära känna varandra och de övriga barnen på Kasper.
 • Jourdagar: Om någon i personalen är sjuk tas i första hand en vikarie in, men skulle detta inte vara möjligt så finns det för varje dag en familj som har beredskap och får hoppa in om det behövs.
 • Städdagar: En gång per termin samlas representanter från alla familjer och gör en grundlig städning av förskolans lokaler. Även mindre reparationer och förbättringar görs, som t.ex. hylluppsättning eller barnsäkring. Ett utmärkt tillfälle att lära känna de andra föräldrarna, och äta godis!
 • Styrelsearbete: Alla familjer förväntas en gång per barn ta sig an en styrelsepost, se nedan.
 • Övriga ansvarsposter: Utöver styrelseposter finns även andra ansvarsposter som sköts av föräldrar.

Ansvarsposter

Den övergripande styrningen av verksamheten sköts av Kaspers styrelse som består av föräldrar  som väljs in under föreningens årsstämma. Även förskolechefen deltar i styrelsemötena. Rollerna i styrelsen är:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Personalansvarig
 • Arbetsmiljöansvarig
 • Kassör
 • Suppleant

Övriga ansvarsposter är:

 • Städansvarig: Ser till att städdagarna flyter på och att städskrubben i lokalen innehåller det den ska.
 • IT-ansvarig: Hjälper till med IT-relaterade saker som nätverk och hemsida.

img_7562