Please Wait...

Om oss

En naturnära förskola

img_7638

Kasper ligger precis i utkanten av den härliga Lunsenskogen och det utnyttjar vi till fullo.

 

Vi lär oss i naturen, plockar svamp och bär, tittar på djur, grillar och gör regelbundna utflykter där vi äter egen medhavd matsäck. Vi lär oss också om djuren i våra skogar genom sånger, lekar och pyssel. Det är viktigt att barnen utvecklar ett intresse för naturen och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Vår målsättning och värdegrund

Vår målsättning på Kasper är…

  • … att barnen ska känna sig trygga i barngruppen och med personalen
  • … att försöka tillgodose varje barns enskilda behov
  • … att få självständiga barn
  • … att visa hänsyn och respekt för varandra
  • … att alla på Kasper har roligt tillsammans

I den grundläggande pedagogiken ingår att vi vill skapa en bra grund för barnen inom områdena språk, matematik, motorik, natur och teknik.

Genom språket erövrar barnen världen. Därför arbetar vi mycket med sånger, rim och ramsor, rytmik, sagor och berättelser. Motoriken har en nära koppling till både språk och natur. Det är viktigt att kunna krypa, klättra och springa för att övrig utveckling ska gå framåt.

img_7573 img_7564

Med matematik skapar vi förståelse för form, avstånd, storlek och att konstruera, skapa och sortera.

För att lättare kunna tillgodose det enskilda barnets behov arbetar vi i mindre grupper. Här är barnen indelade efter sin utveckling och sina behov. Arbetet knyts ofta ihop med ett tema som sträcker sig även en längre tidsperiod. Målsättningen med det är att barnen skall få fördjupa sig i något som fångar deras intresse.

Vår mat

Maten vi äter kommer från Happy Food, ett cateringföretag i Uppsala som inriktar sig på att laga mat baserad på KRAV-märkta produkter. Förutom lunch har vi fruktstund på förmiddagen och ett mellanmål på eftermiddagen.

Under vår, sommar och tidig höst är alla onsdagar utflyktsdagar. Då har barnen matlåda med sig hemifrån och vi äter ute i det fria. Matsäcken packas lättast i en mattermos och barnen har även en vattenflaska med sig. Ett mycket uppskattat inslag för barnen.


Söker du plats för ditt barn?

Även om Kasper är en enskild förskola som drivs av en föräldraförening är det samma kösystem och handläggning som gäller som för de kommunala förskolorna. Därför måste du ställa barnen i barnomsorgskö hos Uppsala Kommun.

Läs mer om detta på Uppsala Kommuns hemsida.

Du är alltid välkommen att besöka förskolan. Maila eller ring oss för att boka tid. Kontaktinformation finns här.