Personal

Förskolan Kasper jobbar för hög personaltäthet och en nära kontakt mellan föräldrar och personal. På förskolan Kasper jobbar Anki, Fanny, Elin och Mariana. Rektor är Anki Karsch.