Personal

Skogsgläntans förskola jobbar för hög personaltäthet och en nära kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger. På Skogsgläntans förskola f.d Förskolan Kasper arbetar:

Anki Karsch – rektor och förskollärare

Sara Landqvist – förskollärare

Mariana Wiström – barnskötare

Sofia Glaser – resurs